2018/2019

Menü:

Április

Húsvétváró

 

Húsvétváró rendezvény a Tarczy Lajos Alapiskolában

  A Húsvétváró ünnepséget már hagyományosan több éve rendezzük meg a hetényi Tarczy Lajos Alapiskolában.

         Ebben az évben a SzMPSz-nek jóvoltából délelőtti programmal is bővült a rendezvény kínálata. A SzMPSz-nek támogatásával iskolánk az óvó- és iskolapedagógusoknak nyitott lehetőséget szakmai továbbképzésre.

        A résztvevők  Sipos Anna etnológus előadásából megismerkedhettek Nyitra megye, a Zoboralja  mai napig élő  Virágvasárnapi és húsvéti szokásaival, dalaival. Az előadás gazdag kép és zenei anyagára diákjaink is rácsodálkozhattak, akik számára a hagyományőrzés nem ismeretlen fogalom, hiszen iskolai programunk egyik alappillérét képezi a regionális értékek megőrzése. A délelőtt Szomolai Adrianna és férje kézműves szakmai tanácsadásával folytatódott. Bemutatták „Mátyusföldi húsvéti játékudvar” -uk gazdag tárházát.

 

     A délután a húsvétváróink hagyományai szerint folytatódott.

Czibor Angelika iskolaigazgató és Lucza Sára polgármesterasszony ünnepi köszöntője után az alapiskolások és óvodások kultúrműsora következett. A hagyományos húsvéti ételek kóstolója az idei évben is nagy sikert aratott. Az ezt követő kézműves foglalkozásokon   részt vettek Szomolai Adrianna és férje is, akik a gyakorlatban is bemutatták a gyermekeknek az egyes hésvéti díszek készítésének technikáját. A kézműves asztaloknál lelkes, felkészült pedagógusok és szülők várták a gyermekeket szórakoztató, kézügyesség fejlesztő, húsvéti hagyományokra épülő  foglalkozásaikkal.

     A húsvétváró keretén belül bemutatkozott az ősszel megalakult Aranytű kézimunka szakkör is, melynek tagjai (iskolánk diákjai és szüleik), Geleta Katalin irányítása mellett felelevenítették a hagyományos hetényi azsúr, valamint toledó  varrásának tudományát.  

       Tudjuk, hogy a  felvidéki magyarság számára  létkérdés, hogy megőrizze a népi hagyományokon alapuló gazdag szellemi örökségét. Kár lenne ezeket az értékeket veszni hagyni, annál is inkább, mivel a faluban igen sok a tehetséges fiatal, akik lelkes és hozzáértő irányítás mellett kellően magas színvonalon tudják bemutatni népi kultúránk legértékesebb darabjait. Elkészült munkáik azzal a reménnyel kecsegtetnek, hogy a világhírű hetényi kézimunka varrása újjáéled.

      Köszönettel tartozunk valamennyi szervezőnek és résztvevőnek, akik munkájukkal hozzájárultak a felvidéki húsvéti hagyományok ápolásához, közvetítéséhez a jövő generációja felé. Valamennyi résztvevő pedagógusnak kívánjuk, hogy a húsvétvárón szerzett élményeiket, tapasztalataikat, tudásukat sikerüljön átültetni az iskolai és óvodai munkájukba, ezzel is színesíteni, gazdagítani nevelési eszközeik tárházát.

               

                                                                             Czibor Angelika, iskolaigazgató

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: