2018/2019

Menü:

Tarczy díj 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tarczy díjazottak

Tarczy díj

A Tarczy-díjat 2010-ben alapította Kotiers Román, szülő.

A díjat minden év végén az arra legérdemesebb kilencedikes tanuló kaphatja meg. Az alapítvány létrehozásának fő célja az volt, hogy ösztönözze a diákokat a tanulásra, a jó teljesítményre, jó magaviseletre, valamint arra a pluszmunkára, amely a versenyekre való felkészüléssel jár.

A jutalom nem más, mint a Tarczy Lajos emlékplakett, Darázs Rozália munkája nyomán készült bronz érme, valamint 200,-€. Az emlékplaketten iskolánk névadójának a képmása látható, a hátoldalán pedig a mondása, mely mottónkká vált:

 „ Tudomány s erények nem nyerhetők csak lankadatlan szorgalom és akarat hevével.“

A díj sorsáról az alapítvány alapszabályzata értelmében minden évben a 9. osztály és a tantestület tagjai döntenek. A díj odaítélésénél elsődleges szempont a tanulmányi eredmények, a versenyeredmények, a magaviselet és az iskola képviselete, valamint hírnevének terjesztéséhez való hozzájárulás.

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: