2018/2019

Menü:

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka Objednávka kotúčov toaletného papiera s DPH 22.11.2018 Lorica Slovakia s.r.o. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Faktúra 7294119612 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1 009,00 s DPH 6300016319 05.11.2018 SPP ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka 06.11.2018
Zmluva 2401536899 Poistenie Školák 268,70 s DPH 01.11.2018 Generali Poisťovňa, a.s. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Zmluva 2401536899 Poistka - úrazové poistenie ŠKOLÁK s DPH 18.10.2018 Generali Poisťovňa, a.s. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Zmluva 106-2/2018 Zmluva o dielo "Ľudské zdroje" s DPH 24.09.2018 VF Projekt Marketing s.r.o. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Zmluva 106-1/2018 Zmluva o dielo "Ľudské zdroje" s DPH 24.09.2018 VF Projekt Marketing s.r.o. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Zmluva Dodatok č. DBK/18/06/1368 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/10/08/027 s DPH 30.08.2018 Komensky, s.r.o. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Zmluva 4/40892690 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpoadových vôd verejnou kanalizáciou s DPH 11.07.2018 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 09.07.2018 Ševt a.s. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Objednávka Objednávka školských tlačív s DPH 09.07.2018 Ševt a.s. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Objednávka Objednávka tovaru s DPH 30.05.2018 SCOTT Xtra ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Zmluva 77/2018 Zmluva o dielo "Ľudské zdroje" 2 520,00 bez DPH 16.05.2018 VF Projekt Marketing s.r.o. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Zmluva OPĽZ/34/2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 31 140,00 s DPH 27.02.2018 Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Objednávka Objednávka učebníc s DPH 07.02.2018 Edičný portál ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Objednávka HOBJ_0039500 Objednávka učebníc s DPH 06.02.2018 Edičný portál ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Zmluva 2405965985 Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy Tábory 78,54 s DPH 01.02.2018 Generali Poisťovňa, a.s. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Zmluva 2405966104 Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy 31,20 s DPH 01.02.2018 Generali Poisťovňa, a.s. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Faktúra 7445271160 Vyúčtovacia faktúra - preplatok -1 053,48 s DPH 18.01.2018 ZSE Energia, a.s. ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
Faktúra 7244039196 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu 1 267,00 s DPH 18.01.2018 SPP ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka 22.01.2018
Objednávka SOBJ 0036597 Objednávka metodického materiálu 0,00 s DPH 03.01.2018 Edičný portál ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Mgr. Angelika Czibor riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/208

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: