2018/2019

Menü:

Szeptember

Tanévnyitó

Tisztelt vendégeink, polgármester asszony! Kedves szülők! Tisztelt kollégák, alkalmazottak! Kedves iskolásaink! (2009-09-1)

Őszinte szeretettel köszöntöm tanévnyitó ünnepélyünkön valamennyiüket.
Köszönöm, hogy eljöttek, hogy közös élményünk lehet e mai nap.

Halkan útra kel a nyár, s észre sem vesszük, beköszönt az ősz. Eljött a szeptember, s vele az új tanév. Reggelente az utcákon megjelennek a gyerekek, az őket kísérő szülők. Sietnek az iskolába, amely felébredt nyári álmából, és újra gyermekzsivajtól hangos.

A szülők aggodalommal telve engedik útjukra gyermekeiket. Ha egymás közt beszélgetnek, gyakran elhangzik: „A mai gyerekek olyan mások“. Többéves munkánk során bizony itt az iskolában is tapasztaljuk, hogy ez valóban így van. De folyton változó világunkban csak igy találják meg a helyüket. Hiszen mi felnőttek is mások vagyunk, mint a szüleink voltak. Iskolánk pedagógusai felkészültek az új kihívásokra. Ismerve őket, kijelenthetem, hogy folyamatosan alkalmazkodnak a változó világhoz, hogy biztos kézzel vezetik a tanulókat a tudás útján. Feladatuk azonban nemcsak az oktatás, hanem a gyerekek sokoldalú nevelése is. Ezt a feladatot azonban csak a szülőkkel szorosan együttműködve, közös erővel és egy akarattal lehet hatékonyan teljesíteni.

Kedves szülők!
Szeretném, ha gyermekeink érdekében nagyon jól együtt tudnánk működni . Segítsük közösen boldogulásukat, és örüljünk együtt fejlődésüknek. Ha majd elhagyják az iskolánkat, akkor is szívesen gondoljanak vissza ezekre a napokra. Bízom benne, hogy a szülők és az iskola egyet akarva, egymást segítve valósítjuk meg az elképzeléseinket.

Az oktatási reform következtében az idei - és az elkövetkező tanévek is - új kihívások elé állítják nemcsak gyermekeinket, de pedagógusainkat is. A magas követelmények, a gyorsan változó világ, az új iskolai törvények, maga a nyelvtörvény is, állandó stresszhelyzetet teremt számunkra. A mi kis intézményünk a gyermekek alacsony létszáma miatt, nehéz gazdasági helyzetben van. De ha összehasonlítjuk a nagy iskolákkal, elmondhatjuk, hogy bizonyos szempontból mégis szerencsés helyzetben vagyunk. Kis közösségünkben mindenki ismeri a másikat, képesek vagyunk odafigyelni egymásra, nem csúcsosodik ki annyira a mindennapi stressz. A ma jellemző problémák, mint az iskolai agresszió, a drogok terjedése, a kiskorúak alkoholizmusa, az iskolakerülés, a nagy, városi iskolákat már nálunk is behálózták. A mi kis intézményünkben ezek a negatív jelenségek csak ritkán ütik fel a fejüket. Pedagógusaink különös figyelmet fordítanak arra, hogy mindennek gátat vessenek, azon munkálkodnak, hogy minden diákunk számára biztonságos, családias légkört teremtsenek. Ezen a téren is a leghatékonyabb megoldás a szülőkkel való összefogás. Közösen megtaníthatjuk gyermekeinket az együttműködésre, egymás segítésére, megbecsülésére, a konfliktuskezelésre, a másság elfogadására. Ebben legfőbb közös eszközünk a jó minta, a türelem és a szeretet, amit minden gyermeknek joga van megkapni a családban és az iskolában egyaránt.

Kedves Gyerekek!
Szeretettel köszöntelek benneteket, akik a nyári vakáció elteltével újra visszatértetek az iskolába, hogy folytassátok tanulmányaitokat.
A hosszú nyári pihenés után készen álltok az új feladatokra. Legyen ez az év abban is új, hogy az eddiginél még nagyobb odaadással, még nagyobb szorgalommal fogjátok teljesíteni a rátok váró feladatokat. Szorgalomra és odaadásra leginkább a kilencedikes tanulóinknak van szükségük, akik az idei évben megmérettetésre kerülnek.
Olyan döntés előtt álltok, amely kihat majd egész további életetekre. Ezért jól gondoljátok meg, hogy az idei évben mire és mennyire használjátok fel képességeiteket, és mivel töltitek el szabadidőtöket.
Kívánok nektek sok-sok energiát, kitartást, szorgalmat, hogy a tudásotok legjavát tudjátok adni.
Tudnotok kell, hogy míg ti otthon kipihentétek az előző tanév fáradalmait, addig ez a nyár az iskolán sok munkával telt. Azért fáradoztunk annyit, hogy az új tanévben kellemesebb környezetben, jobb körülmények között kezdhesse meg a munkát tanuló, tanító egyaránt. Rátok, gyerekekre felújított könyvtár, napközi és 1 régiből kialakított 2 új tanterem vár, míg a pedagógusok új tanácsteremben dolgozhatnak.

Annak érdekében, hogy a munkálatok időben befejeződjenek, és ti zavartalanul kezdhessétek meg az új tanévet, a takarító nénik szabadságukról lemondva, többször estig is dolgoztak. Ezért szeretném megköszönni egész nyári munkájukat. Köszönettel tartozom még pogármester asszonyunknak azért, hogy lehetővé tette, hogy az iskola külső területét az önkormányzat közhasznú dolgozói a tanévnyitóra rendbe tegyék. A belső munkálatokkal elfoglalt alkalmazottainknak erre már nem maradt ideje. Megköszönöm a közhasznú dolgozók lelekiismeretes munkáját is. Köszönettel tartozom mindazoknak a munkásoknak, akik a nyáron az épületben dolgoztak, mégpedig azért, mert délutáni pihenésükről és hétvégéikről lemondva, iskolánkat előnyben részesítve és támogatva, jutányos áron végezték munkájukat.

A szülőktől most nem kértünk nagyobb segítséget, de ami késik, az nem múlik, mert az év során lesz rá alkalom. Szükség szerint számítunk a szülők áldozatos munkájára is.

Elmondhatom, hogy az iskola dolgozói alaposan felkészültek az új tanévre. Az idei évben több olyan eseményre és rendezvényre készülünk, amely újdonságot jelent majd diáknak, pedagógusnak egyaránt és amelyekre szeretettel hívjuk és várjuk a kedves szülőket, a község lakosságát is.

A megszépített környezet, a tervezett új események azonban még nem biztosítják kellőképpen tanulóink egészséges testi, lelki, szellemi fejlődését. Mindehhez csatoljuk még a hosszas viták után kidolgozott új iskolai rendtartásunkat, ami az intézményünkben folyó oktató és nevelő munka sikerességének a záloga. A gyermekek érdekeit és jogait szem előtt tartva, biztosítja a zavartalan oktatást és nevelést.

A színvonalas oktatás csak jó szakemberekkel valósulhat meg. Az idei évben szükség volt új tanerő biztosítására is. Az iskolai reform a 6. évfolyamban egy második idegen nyelv bevezetését teszi kötelezővé. Iskolánkon ez a német nyelv, amelynek oktatását egy tapasztalt sikeres pedagógusra bíztuk, Nagy Mari nénire, akit bizonyára mindannyian ismernek. Engedjék meg, hogy bemutassam másik új kolléganőnket, fiatal, frissen végzett, angol-magyar szakos, ígéretes pedagógusunkat, Zsidek Kornéliát. Ő iskolánkon magyar nyelvet és irodalmat tanít majd. Ez úton kívánok neki sok sikert, munkakedvet, hálás diákokat, jó együttműködést gyermekekkel, szülőkkel egyaránt.

Kedves gyerekek bizonyára kíváncsian várjátok már, hogy a ti osztályotokat is érintik-e a változások. Ezért most ismertetem veletek, hogy melyik osztálynak ki lesz az osztályfőnöke:
1. osztály: Danis Erzsébet
2. osztály: Hovany Renáta
3. osztály: Csintalan Márta
4. osztály: Hencz Ervin
5. osztály: Kotiers Éva
6. osztály: Kocsis János
7. osztály: Boros Ágnes
8. osztály: Jankó Emma
9. osztály: Rancsó Andrea
A tanévnyitó ünnepség után tőlük kaptok majd tájékoztatást a holnapi napot illetően.

Most pedig szeretnénk köszönteni kis elsőseinket és kedves szüleiket!

Kedves szülők!
Amikor először megy iskolába a család szeme fénye, a gyermek, megváltozik a család mindennapi élete. Elkezdődik a folytonos és kötelességszerű felelősség, a mindennapi elkötelezettség, a rendszeres és kitartó tanulás. Ez óriási kihívás a kis elsős, de a szülők számára is. Ezért a szülők tele vannak félelemmel, aggodalommal, de ez természetes. Az a kérésem csupán, hogy bízzanak bennünk, tanítókban. Bátran engedjék el gyermekük kezét, indítsák el őket az önállósodás útján. Biztos vagyok benne, hogy jó döntés volt, hogy ránk bízták az apróságokat. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt bebizonyítsuk önöknek.

Kedves kis elsősök!
Nagyon örülök, hogy iskolánkon köszönthetlek benneteket. Ismerősként jöttetek közénk, hiszen a tavalyi évben már többször is ellátogattatok ide, megismerkedtetek a tanító nénitekkel is. Remélem, hogy bátran, nagy tudásvággyal indultok el az előttetek álló úton. A mesék, számok, nyelvek,színek birodalma tárt kapukkal vár benneteket. Sok kérdésetekre kaptok választ, kitárul a világ előttetek. Új élményekkel gazdagodtok. Érezzétek jól magatokat közöttünk! Tudjátok, hogy mindig mindenben számíthattok ránk, tanítóitokra.

Kilencedikes tanulóink 1-1 szál virággal üdvözölnek benneteket és bekísérnek titeket, valamint kedves szüleiteket az osztályotokba, ahol megkapjátok a könyveiteket, segédeszközeiteket, elbeszélgethettek a tanítónénitekkel.

Mielőtt azonban útnak indulnátok, engedjétek meg, hogy még röviden szóljak iskolánk pedagógusaihoz is.

Kedves Kollégák!
Tanévkezdés alkalmából számotokra egy rövid, de velős gondolatot tartogatok, amelyet szeretném, ha egész évben magatokban hordoznátok.

Mindegy, melyik korosztály nevelését vállaljuk; munkánkhoz – azt hiszem – mélységes emberszeretetre, bizalomra és tehetségre van szükség ahhoz, hogy minden nap és minden helyzetben igazán meg tudjunk felelni annak a feladatnak, amit úgy hívunk: pedagógusi hivatás.
Mindennapi munkánkhoz sok örömet, jó egészséget, a gyermekekben a lehetőségek birodalmának felfedezését, a szülőkben igaz segítőtársakat, velük együtt elért és megélt sikereket, optimizmust, a pedagógustársakkal együtt pedig jó csapatmunkát kívánok!

Róth Márta költőnő versének sorai vezessenek feladatunk megvalósítása során!

„Kezedbe teszem a Könyvet, hogy vezessen a sűrű ködben.
Kezedbe teszem az átlátszó kristályt, hogy lásd a szépet, keresd a tisztát!
Kezedbe teszem a gyertyalángot, világíts annak, aki bántott!
Kezedbe teszem a szőtt takarót, takard be az árván fázót!
Kezedbe teszem a fénylő kulcsot, hogy meleg legyen és várjon az otthon.
Indulj hát, s hívd magaddal a gyerekeket, hogy kezükbe tehesd a szeretetet!”

Ezekkel, a gondolatokkal vezérelve a 2009/10-es tanévet megnyitom.

Mgr.Czibor Angelika, igazgató

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: