2018/2019

Menü:

Tanévnyitó Szívünk napja Ki is volt Tarczy? Az ölelés napja

Szeptember

Tanévnyitó

Sok szeretettel köszöntöm idei tanévnyitó ünnepélyünkön iskolánk tanulóit, kollégáimat, az iskola valamennyi dolgozóját, köszöntöm a szülőket, hozzátartozókat, meghívott vendégeinket, polgármester asszonyunkat, tiszteletes urat és a szülői munkaközösség vezetőségének képviselőjét!


Elröppent a nyár, véget ért a vakáció. Újra kitárultak az iskola kapui. Az udvart nemcsak az ősz lehelete járja át, hanem két hónapnyi megérdemelt pihenő után újra itt sürögnek-forognak tanítóink, akik újult erővel, felkészülten, izgalommal és szeretettel várják vissza tanítványaikat. 


Kedves gyerekek! 
Szeretettel köszöntelek benneteket az új tanévben. A hosszú nyári vakáció ideje alatt megnőttetek, kipihentétek az előző tanév fáradalmait és feltöltődtetek. Többnyire még a nyári élmények hatása alatt álltok, s nehéz beletörődnötök abba, hogy ismét korán ébresztenek benneteket, nap mint nap irány az iskola, ahol még ráadásul tanulni, felelni, -ne adj isten- dolgozatot írni is kell. De tudom, örültök, hogy újra együtt lehettek,hogy mindnyájan újra együtt lehetünk. Biztosan vannak, akik fogadalmakkal, tervekkel érkeztek, hogy többet, rendszeresebben tanulnak, intenzívebben sportolnak, jelentkeznek s felkészülnek versenyekre stb. Csak rajtatok áll, hogy megvalósítjátok-e. A tanító nénik, tanító bácsik készen állnak, hogy minél több, használható tudással vértezzenek fel benneteket.  
 Csak a ti hozzáállásotokon, a szorgalmatokon, kitartásotokon múlik az eredmény. A tanulás és munka nélküli eredményes iskolát még nem találták fel. Ezért kérlek benneteket, hogy aktívan vegyetek részt a tanítási- tanulási folyamatban, és engedjétek tanáraitoknak, hogy képességeiteket fejlesszék . Bízom benne, hogy tavalyi eredményeitek, sikereitek idén is otthonra lelnek iskolánkban . 

Az eredmények és sikerek egyik záloga az önbizalom. 
Marie Curie, a neves lengyel fizikusnő gondolatát mottóul ajánlom valamennyiőtöknek az idei tanévre:  
"Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk
valamiben és, hogy ezt a valamit
bármiáron el kell érnünk."
Kedves kollégák!
Curie gondolatát rátok kivetítve, hiszem, hogy ti a pedagógusi munkában vagytok tehetségesek. Nehéz körülmények között vagytok kénytelenek dolgozni, hiszen az iskolai reform harmadik évét ismét tankönyvhiánnyal kezdjük. Továbbá életbe lépett a nyelvtörvény és a hazafiassági torvény, amelyek belopják a politikát az iskola falai közé. Az évek óta egyre csökkenő gyereklétszám nehéz anyagi körülményeket teremt, ami miatt fizetség nélkül vállaljátok a túlórákat, a külön foglalakozásokat. Mégis szerencsésnek mondjátok magatokat, hogy egy ilyen kis összetartó közösség tagjai lehettek. Hiszen a kis létszámú osztályokban lehetőségetek van minden egyes diákra alaposan odafigyelni, felismerni mindenkiben a tehetséget és valamennyi tanulóval tehetsége és képességei szerint foglalkozni, minden gyermekből kihozni a maximumot. Ez a mi iskolánk egyik előnye a városi nagy iskolákkal szemben, és ti valamennyien olyan pedagógusok vagytok, akik ezt az előnyt ki tudják használni. 
A másik nagy előny, hogy egy ilyen kis közösségben, ahol mindenki ismeri egymást, ahol a szülő és a tanító napi kapcsolatban van, megteremthető egy biztonságos, családias légkör, amelyben a gyermek jelleme egészségesen fejlődhet. Kialakul egy védőburok, amely megóvja őt a mai társadalom legnagyobb veszélyeitől, az agressziótól, a drogoktól, az alkoholizmustól. Az idén újra átdolgozott szigorú iskolai rendtartásunk, valamint átgondolt nevelő tevékenységünk, amelybe bevonjuk a pszichológusokat, speciális pedagógusokat, a rendőrség megelőzési osztályát, valamint a sok szakkör és iskolán kívüli programok, mind-mind a gyermek jellemének helyes irányú formálását célozzák.
Kedves szülők!
Az eredményes oktató –nevelő munka érdekében csupán egyetlen dolgot kérek önöktól: a hatékony együttműködést. Hogy szülő és iskola egyet akarva, egymást segítve munkálkodjanak a gyermekek jövője érdekében. Alakítsuk ki közösen gyermekeinkben a legfőbb emberi vonásokat, az egymás megbecsülését és segítését, a konfliktuskezelést és a másság elfogadását. Járjunk elöl jó példával, legyünk irántuk türelemmel és szeretettel. 


Kedves kilencedik osztályosok!
Életetek egy igen fontos szakaszát zárjátok ebben a tanévben. Jövő ilyenkor már valamelyik középfokú oktatási intézmény tanévnyitó ünnepségén álltok tele szorongással és tervekkel. Kérem tőletek, fogadjátok meg az intő szót. Ti lettetek az iskola legöregebb tanulói. Tanuljatok és viselkedjetek példamutatóan! Mutassatok mindenben jó példát az első osztályosoknak. Tanuljatok úgy, hogy év végén elmondhassátok: Én mindent megtettem azért, hogy tanulmányaimat sikeresen kezdjem az új oktatási intézményben. 

Mi pedig mindent megteszünk azért, hogy kellemes, szép környezetben dolgozhassatok az idei tanévben is. A nyár folyamán a szűkos anyagi körülmények miatt egy tantermet tudtunk felújítani, szebbé varázsolni, mégpedig az ötödik osztályosokét. A tanterem festését az egyik apuka, Androvics Csaba vállalta, akinek ez úton szeretnék köszönetet mondani. Dícséret illeti a fiát, Androvics Márton 9. osztályos tanulót, aki nagy szakértelemmel vett részt a munkában.
További javítási munkálatokra is szükség volt: lefolyókat cseréltünk, valamint az irattárat az előírásoknak megfelelően átrendeztük. Köszönettel tartozom polgármester asszonyunknak, valamint az önkormányzat közhasznú dolgozóinak és irányítójuknak, hogy segítségünkre voltak a nyáron. Nekik köszönhetjük az irattár festését, valamint az udvar és az iskola környékének rendezését. 
Mint mindenki tudja, a tavaszi árvíz idején az iskola épülete több helyen beázott, a pincét elöntötte a víz, az átjárórész tetőszerkezete javításra szorul, valamint több helyiségben ablakcserére és festésre van szükség. A kárfelmérés megtörtént, a biztosító azonban még nem térített, így a nyáron ezeket a munkálatokat nem tudtuk elvégezni. 
Hálásak lehetünk, mert olyan polgármester asszonyunk van, aki szívén viseli az iskola sorsát és tisztában van azzal, hogy az oktatási intézmény a község jövőjének záloga. Megpróbálja megteremteni a lehetőséget a javítási munkálatok finanszírozására, támogatást szerez az ablakcserére, valamint az önkormányzat a község költségvetéséből is különített el a javításokra. Az idei évtől a csökkenő gyereklétszám és csökkenő költségvetés miatt létfontosságúvá vált számunkra a jó együttműködés úgy községünk polgármesterével, mint az önkormányzattal. Ez úton szeretnék minden segítségért köszönetet mondani.

Tehát az idei évet úgy kezdjük, hogy bizonytalan időpontban, de sor fog kerülni további javításokra, amelyeket igyekszünk úgy megoldani, hogy az oktató-nevelő munka zavartalan legyen. 

Kedves gyerekek! 
Ha végignéztek a tanítóitokon, bizonyára rájöttetek, hogy az év végén nyugdíjba vonult Erzsike néni és Emmike néni helyett az idei évben nem jött új pedagógus. A szakképzett oktatást sikerült bebiztosítani a már ismerős tanító nénikkel és bácsikkal. Ismertetném, hogy melyik osztálynak ki lesz az osztályfőnöke:
1. o.: Hovany Renáta
2. o.: Téglás Erika
3. o.:Hencz Ervin
4. o.: Csintalan Márta
5. o.: Zsidek Kornélia
6. o.: Kotiers Éva
7. o: Kocsis János
8. o.: Boros Ágnes
9. o.: Rancsó Andrea
A tanévnyitó ünnepség után itt az udvaron rövid megbeszélést tartotok majd, ők ismertetik veletek a holnapi nap programját.
Mielőtt köszöntenénk az első osztályosokat, szeretnék néhány fontos információval szolgálni:
Iskolánk az idei évben is együttműködik az ógyallai, a komáromi és most már az Újvári múvészeti alapiskolákkal. 
A tánc és rajzoktatással kapcsolatban már holnap, pénteken 10:10-tól megbeszélést tartunk az érdeklődő szülőknek. Az oktatók várják a gyermekek és szülők jelenkezését.
Az idei évben lehetőség nyílik itt az iskolán, nemcsak zongora, de gitár tanulásra is, A gitároktatással kapcsolatos megbeszélésre a Marcelházi alapiskolában kerül sor pénteken 12.30-kor. Dob oktatásra is lehet jelentkezni, amit azonban sajnos az iskolánkon nem tudunk biztosítani, a gyermekek ezen a foglalkozáson Marcelházán vehetnek részt.
A kempo oktatással kapcsolatban még küldjük a tájékoztatót.
Új lehetőség van kyokusin karate tanulásra, heti két alkalommal, itt a tornateremben. Az oktatók szeptember 15. korul minden osztálynak tartanak egy tornaórát, amelyen bemutatkoznak, utána várják az érdeklődést. Bővebb tájékoztatót írásban adunk a szülőknek.
Már a mai nap folyamán lehet jelezni az osztályfőnököknél a holnapi ebéd, illetve a napközis foglalkozás iránti igényt. 
Végül holnap rövidített napot tartunk, az elsősök kivételével minden osztály az 5. órával végez. 


Most pedig köszöntsük szeretettel az első osztályosokat!Kedves kis elsősök!
Talán ti vártátok legjobban a mai napot. Sok kérdést tettetek fel magatoknak, szüleiteknek az iskolával kapcsolatban. De nemcsak ti készültetek izgalommal a mai napra. Szüleitek is tele vannak aggodalommal, várakozással, félelemmel. Különösen azok, akiknek először lesz első osztályos gyermekük. Megnyugtathatom önöket, bátran elengedhetik gyermekük kezét, bízhatnak iskolánkban, a tanítóinkban, az elsős osztályfónökben. Gyermekeik biztonságban önállósodhatnak Tarczy Lajos utódjainak védőszárnyai alatt. 
Elsőseink az iskolaelőkészító foglalkozásokon már megismerkedhettek a környezettel, bepillanthattak az iskolai munkába. Ez segítségükre lesz majd a beilleszkedésben.
Kedves Elsősök! Számotokra az a legfontosabb, hogy megtanuljatok írni, olvasni, számolni. 
Fogadjatok szót a tanító néniteknek, fogadjátok meg a tanácsait, tanuljatok szorgalmasan, viselkedjetek fegyelmezetten, ahogy egy iskoláshoz illik, így év végére ti is igazi magabiztos,Tarczys diákokká válhattok. Remélem, hogy bátran, nagy tudásvággyal indultok a mesék, számok, nyelvek, színek birodalmának felfedezésére, hogy kíváncsi kérdéseitekre itt választ találtok. Most kitárul a világ előttetek. Új élményekkel gazdagodtok. Érezzétek jól magatokat közöttünk!
Ha körülnéztek, láthatjátok, hogy összetartozó közösségünknek jelképe is van. Egy nyakkendő, melyben benne rejlik Tarczy Lajos tanár, iskolánk névadójának szellemisége, valamint községünk szimbóluma, a gólya is. E jelképet tanévzáró ünnepségünkon avattuk, és az idei évtól ünnepi alkalmainkon valamennyien viselni fogjuk. Legközelebbi iskolai rendezvényünkon már ti is megkapjátok, így ti is közösségünk tagjaivá váltok. 

Polgármester asszonyunk is szeretne szólni hozzátok!

Most pedig kilencedikes tanulóink egy-egy szál virággal üdvözölnek benneteket, és bekísérnek titeket, valamint kedves szüleiteket az osztályotokba, ahol megkapjátok a könyveiteket, segédeszközeiteket és elbeszélgettek a tanító nénitekkel.

Mielőtt azonban az osztályba vonulnátok, kívánok valamennyiünknek jó egészséget, sikerekben , eredményekben és élményekben gazdag, mozgalmas tanévet.
Mivel a hazafiassági törvénynek eleget téve az állami szimbólumok jelen votak a tanévnyitó ünnepségünkön, a 2010/11-es tanévet nyissuk meg közösen magyarságunk legszebb szimbóluma, a Szózat eléneklésével. 

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: