2018/2019

Menü:

Az iskoláról

Az iskola profilja

     2000-ben ünnepeltük a magyar anyanyelvű oktatás visszaállításának 50. évfordulóját. Ezen év október 28-ától a hetényi alapiskola felvette a falu szülötte, Tarczy Lajos nevét. A híres tanár, tudós eszmei örökségének birtokában egy kislétszámú /14 tagú / tantestület igyekszik oktató-nevelő munkáját és kitűzött céljait megvalósítani. A technikai személyzet két tagú.
A kötelező tantárgyak tanítása mellett két évfolyamban számítástechnika-oktatás folyik. A tanulók hetente egy alkalommal etikai nevelésre, református, illetve katolikus hittanra járhatnak. A napközi naponta 25 gyerek délutáni programját biztosítja be . Biztosított a tanulók szakköri tevékenysége, az idei tanév szeptemberében 6 szakkör kezdte meg munkáját.
  Az utóbbi években fontos feladatunk a baráti kapcsolatok kialakítása, megtartása és ápolása. Az EU legfontosabb oktatási programja, a SOCRATES program részesei lehettünk két baráti iskola által.

  2004-ben kerültünk kapcsolatba a Tarczy Lajos nevét viselő pápai általános iskolával. Kölcsönös látogatások, programok, módszertani napok, megemlékezések, Tarczy-vetélkedő, Nagy László szavalóverseny alkalmával lehetőség adódik barátságunk elmélyítésére.  
   
   
  Távolabbi kapcsolatunk szintén 2004-ben alakult, amikor a belgiumi liege-i Saint Ambroise egyházi iskola és alapiskolánk vezetése barátsági szerződést írt alá. A következő évben iskolánk háromtagú küldöttsége vett részt Belgiumban az iskola megalakulásának 125. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen. Közös terveinkben szerepel a gyerekcsere-prgogram, egymás kultúrájának, történelmének, szokásainak megismerése.  

 
   
  Iskolánkban magyar anyanyelvű oktatás folyik. A pedagógusok különös figyelmet fordítanak a diákok önálló gondolkodásának fejlesztésére, a tehetséggondozásra, a tanulók élethosszig tartó tanulása alapjainak lerakására. A pedagógust mindig büszkeség tölti el, ha tanítványai az alapiskolán szerzett ismereteiket kamatoztatják további tanulmányaikban, illetve munkájukban. Az iskola fennállása óta 77 diákunk végzett főiskolát, egyetemet.
  Tanulóink sikerei mögött kemény munka áll. Csak ezáltal gyümölcsözhet tevékenysége, szereplése a járási, kerületi, országos és nemzetközi szintű versenyeken.

   
Németh Nóra, igazgatóhelyetes

Tarczy_Lajos_Alapiskola_Heteny.pps

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: