2018/2019

Menü:

Tanévnyitó Országos tanévnyitó Egészségnap a Tarczyban Text sub-page

Szeptember

Tanévnyitó

2015. szeptember 2-án ünnepélyes tanévnyitót tartottunk.

Az igazgatónő köszöntője

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm iskolánk ünnepélyes tanévnyitójának minden résztvevőjét.

Külön köszöntöm az ünnepségünket megtisztelő polgármester urat, az érdeklődő szülőket, hozzátartozókat, a SZMK vezetésének képviselőjét, üdvözöllek benneteket kedves gyerekek, kollégák, és nagy szeretettel köszöntöm kis elsőseinket is!

Kedves gyerekek!

Az elmúlt napok forró időjárása azt az illúziót kelthette bennünk, hogy messze még az ősz, és szinte hihetetlen számunkra, de a rövidnek tűnő nyári szünet után, bizony elérkezett az új tanév kezdete. Néhány napja többen még Pápán jutalomtáboroztatok, tegnap többen még strandoltatok, ma pedig már újra az iskola padjain ültök. Bizonyára kicsit álmosan, hiszen tudom, hogy a nyáron megszoktátok a későn kelést, és most kicsit nehéz lesz visszaállni a mindennapi munkára. Pedig a mai nappal ismét kemény, munkával, új tanulnivalóval teli, eseménydús tanévet kezdünk.

Bizonyára rengeteg mesélnivalóval érkeztetek közénk, s türelmetlenül várjátok már, hogy megoszthassátok nyári élményeiteket az osztálytársakkal, barátokkal. Mi pedig kíváncsian várjuk beszámolóitokat, többek között a nyári táborokról és jutalomtáborokról is.

Amíg ti Andrea nénivel és Éva nénivel Pápa város és testvériskolánk vendégszeretetét élveztétek, addig a többi tanító néni és bácsi, no és a takarító nénik, az osztályokat, tanszereket, és a Tomi bácsiék táborozásakor még kopár, frissen festett folyosókat készítették elő számotokra. János tanító bácsi már versenyfeladatokat osztályozott. Sőt komolyabb feladata is akadt. A hetényi iskolán folyó matematika oktatás rendszerébe vezette be az új tanító néninket, Lucza Enikőt, aki az idei tanévben érkezett hozzánk a tavaly nyugdíjba vonult Márta néni helyett. Köszöntsük őt egy biztató tapssal, és kívánjunk neki sok sikert az új tanévben.

Az iskola környékének rendbe tételét, a tornaterem takarítását pedig polgármester úrnak, és a község alkalmazottainak köszönhetjük.

A polgármester úrral közös legkomolyabb nyári feladatunk az utazó tanulóink szüleit tehermentesítendő iskolabusz beszerzésének hosszadalmas ügyintézése volt. De megérte a fáradozást, mert a Magyar Állam támogatásával az idei tanévtől elkezdhetjük a diákok utaztatását. A busz még ugyan nem áll az épület előtt, de már tervezhetjük az utaztatás részleteit, ezért minden utazó gyermek felnőtt hozzátartozóját a tanévnyitó ünnepség után a 2. osztály osztálytermében várjuk, megbeszélésre.

Kedves gyerekek!

Az idei évet tervezve az elmúlt évek tapasztalataiból indultunk ki, igyekeztünk a jó gyakorlatokat megtartani, és olyan újításokat vezetni be, amik jobbá, színvonalasabbá tehetik az iskolán folyó munkát.

Az idén is rendszeresen nyomon követjük majd az aktivitásaitokat, versenyekbe, iskolai és iskolán kívüli akciókba való bekapcsolódásotokat, és a már hagyományossá váló pontrendszerünkkel értékelünk benneteket. A tavaly év végi jutalmak és a nyári jutalomtáborok remélem kellő motiváló erővel bírnak az idei tanévre is.

Talán rossz hír számotokra, de ismét fedeztünk fel lyukakat az iskolai rendtartásban, így az újra átdolgozás alatt áll.

További rossz hír, hogy lustább tanulóinknak idén is lesz délutáni leckepótlás, úgyhogy kérek mindenkit, hogy a házi feladatát rendszeresen írja meg és pótolja a hiányzó tananyagot, hogy délutánonként ne legyen sok pluszmunkája gyereknek és tanárnak egyaránt.

Jó hír viszont, hogy az idei évben is bővelkedünk majd az iskolai akciókban, melyek mindamellett, hogy játékosan tanítanak, felejthetetlen élményeket hoznak majd számotokra, ezzel téve élvezetessé az idei tanévet. 

Újra lehetőség lesz szakkörökben is dolgozni, továbbra is együttműködünk az Ógyallai Művészeti Alapiskolával, valamint a sportszervezetekkel. Ismét lesz lehetőség táncra, zongorára, rajzra járni, bábozni, karatézni és focizni is. Aki szeret dolgozni, szívesen látjuk az iskola épületében, akár estig is. A nagyokat idén ismét várja a társastánc tanfolyam, és a Koszorúcska.

Idén első alkalommal a sítanfolyamot és a természetiskolai részvételt az állam hozzájárulással támogatja, tehát a szülőknek jó hír, hogy kevesebb kiadással számolhatnak.

Az érintett szülők tudják, hogy a tavalyi évben sok problémánk akadt a speciális nevelési igényű tanulók kivizsgálásával, és dokumentációjuk elkészítésével. Ezért az idei évtől munkaszerződéssel alkalmazunk pszichológust, aki kéthetente hétfőn délután 4 órát tölt majd a munkáját igénylő tanulókkal.

Kedves Szülők!

Egész tantestületünk nevében ígérhetem, hogy az idei tanévben is azon fáradozunk majd, hogy gyermekeik ismét előbbre jussanak, sok új tudást, tapasztalatot és élményt kaphassanak, hogy ez a tanév is újabb lépcsőfok legyen a nagybetűs élet felé vezető úton, s hogy gyermekeik ügyes, okos, intelligens felnőttekké váljanak. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha valamennyien egy irányba haladunk és a közös célért valamennyien együtt dolgozunk. Kérem Önöket, hogy bízzanak a szakértelmünkben, forduljanak hozzánk bizalommal, és a felmerülő problémákra találjunk közösen megoldásokat. Az iskola kapuja mindig nyitva áll az Önök számára.

A változó törvények, előírások, a pénzügyi gondok éveiben különösen nagy szükség van a támogatásukra, az összefogásra, hiszen a hozzánk hasonló kisiskolák ugyan haladékot kaptak, de a kisiskolák létét fenyegető törvény egyelőre csak részben módosult.

Pedig mi mindig büszkén hangsúlyoztuk a kis létszámú iskola, a kellemes, családias légkör előnyeit. Itt lehetőség van minden egyes diákra alaposan odafigyelni, felismerni mindenkiben a tehetséget és valamennyi tanulóval képességei szerint foglalkozni. Lehetőségünk van nemcsak oktatni, de emberi értékeket is közvetíteni és eredményesen nevelni is. Ennek ékes bizonyítéka, hogy bármerre is járjunk a gyermekekkel, mindenhol talpraesetten, intelligensen, viselkednek, olyannyira, hogy dicséretet kapnak érte nemcsak ők, de pedagógusaink is.  Pozitív visszajelzéseket kapunk a középiskolákból, az iskolánkba látogató idegenektől, idén pedig a jutalomtáborokból is.

Tudom, hogy mindezekért az értékekért érdemes közösen, vállvetve harcolni.

A másik módosítás, ami az idei tanévtől már életbe lépett, viszont nem a kis iskolákat, hanem kimondottan a magyar iskolákat veszélyezteti. Az idei évtől az 1. és 5. osztályban induló új iskolaprogram a magyar nyelvi órák számát csökkenti, és a szabad órák elvételével az iskola arculatát törli el. Ez ellen többféle módon is tiltakoztunk már, de szavaink süket fülekre találtak, leveleink, petíciós íveink egyetlen kézmozdulattal a kukába kerültek, hiába volt a pedagógusszövetség, a diákhálózat, a szakmai szervezetek tiltakozása. Ezért folytatnunk kell a harcot, keresni a megoldást, és lehet, hogy a közeljövőben mindennél nagyobb szükség lesz a szülők támogatására is. Gyermekeink, iskoláink érdekében számítunk Önökre.

Kedves kollégák!

A hét végén lehetőségünk volt részt venni a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitóján, Gútán, ahol Madarász Róbert „Birokra kelni a zúgó áradattal” című előadásával igyekezett lelket önteni a magyar pedagógusokba és kitartásra biztatni mindnyájunkat. Az ő előadásából ragadnék ki néhány gondolatot, amelyek nektek is erőt adhatnak és irányt mutathatnak az idei tanévre.

Tanárok, tanítók, nevelők, növelők, felvidéki magyar pedagógus kollégák, nagy a mi felelősségünk! Világok teremtői lehetünk, édenkertet telepíthetünk még a sivatagba is, vagy a végítélet hírnökeivé is válhatunk. Megtarthatjuk vállunkon a reménytelenség hálójába gabalyodott közösséget, vagy játszi könnyedséggel messzi országokba lökhetünk egész generációkat is. Sok múlik rajtunk, hiszen a nemzet napszámosaként mi lehetünk az eljövendő nemzedékek látói, értői és talán a formálói is. Én hiszek benne, hogy szorgalmas munkával, bölcs szavakkal, hiteles, példamutató és megszentelt élettel meg tudunk tartani minden talpalatnyi földet, kiejtett magyar szót, értéket és mindent, ami fontos, ami csak kell a szabad és boldog élethez – itt, a szülőföldünkön.

Úgy mondják, minden kornak megvan a maga harca. A mi korunk nagy küzdelmeit, a törvények, rendeletek, ilyen-olyan alapelvek dzsungelében, a pénz és arrogancia ellen kell vívnunk a túlélésért. Ingatag talajon, talán ingoványban menetelünk. Aki nem emeli fel a fejét, az nem jut levegőhöz, megfullad. Lehajtott fejjel nem látni a célt sem. Emelkedik az ár, egyenesedjünk hát ki, s lassan bárkát is el kéne kezdeni ácsolni. Közösen, céltudatosan, együtt munkálkodva. Legyünk bátrak...

Ne féljünk birokra kelni a zúgó áradattal! Ne restelljük azt a bizonyos bárkát közösen építeni, szüntelenül segítsük egymást! Nincs felesleges diák, feláldozható iskola, nincs vesztegetni való idő sem! A felvidéki magyar tanítólét, a hétköznapok küzdelmei fájdalmasan végigszántanak ugyan rajtunk, s rögös az út is, de minden csallóközi gazda tudja, hogy a barázdák mélyén, a rögök között mindig új élet, új jövő, új remény sarjad!

Bízzunk és dolgozzunk hát!

Madarász Róbert lélekemelő és utat mutató szavai adjanak erőt nektek az új tanévben.

 

Kedves kilencedikesek!

Nemcsak a mi felelősségünk nagy, de bizony az idei tanévben a ti felelősségetek is nagyobb lett. Hiszen iskolánk rangidős diákjaiként példaként álltok a kisebbek előtt. Ezért kérlek benneteket, viselkedjetek ehhez méltóan, hogy felnézhessenek rátok, büszkék lehessenek az eredményeitekre, segítsétek őket és mutassatok jó példát. Számítunk rátok az idei év iskolai akcióin segítő és tanácsadóként, a könyvtári napon mentorok és szervezőkként és reméljük a ti Mikulásotok is ellátogat az iskolánkra.

Érdekes, mozgalmas, izgalmas tanév vár rátok. Hiszen a rangidőseknek kijáró sok tiszteletbeli feladat ellátásán túl, a tanulásban is komoly kihívások elé álltok. Hiszen fel kell készülni az áprilisi Tesztelés 9-re, majd a felvételikre, végül sikeresen be kell fejeznetek az utolsó alapiskolai évet, hogy jövőre már az új, általatok választott középiskolában bizonyíthassatok. Kívánom, hogy ennek fényében, egyre növekvő felelősségtudattal végezzétek munkátokat.

Mielőtt azonban első rangidős tiszteteket betöltenétek, és segítségetekkel közösen üdvözölnénk új kis elsőseinket, néhány információval még adós vagyok.

Bizonyára mindannyian kíváncsian várjátok, hogy megtudjátok ki is lesz az osztályfőnökötök. 

     1. o. tanító nénije: Roszicska Irén néni, aki már ismerősként üdvözli a tavaly még iskola előkészítősökként hozzánk látogató gyerekeket

      2.o.  Hovany Renáta tanító néni, aki már türelmetlenül várja vissza a féltucatnyi fészekaljat

      3.o. Lucza Enikő tanító néni, aki most ismerkedik majd meg a cserfes lányok és eleven fiúk csapatával

      4.o.  Hencz Ervin tanító bácsi, aki nagyon komolyan gondolja a felső tagozatra való felkészítést, bár a fiúk, de még tán a lányok is bizonyára szívesebben foglalkoznának a focival.

     5.o. Németh Nóra tanító néni, aki 6 év igazgatóhelyettesi munka és a sok-sok papírozás után alig várja, hogy újra osztályfőnök lehessen, és feleleveníthesse osztályközösség formálási tudományát. Az ő osztályában köszönthetünk 3 új diákot is, akik Dunaradványról az ottani alsó tagozatos iskola sikeres elvégzése után érkeztek közénk, hogy az ő iskolájukhoz hasonlóan családias jellegű iskolában folytathassák tanulmányaikat. Szeretném őket bemutatni:

Bencsík Jázmin

Sztyehlík Dorina

Vörös Zsófia

Fogadjuk őket nagy szeretettel, segítsük beilleszkedésüket. Annál is inkább, mert novemberben már itt kell teljesíteniük együtt a többi osztálytárssal az alsó tagozat lezárásának minősülő, és idén első ízben lezajló Tesztelés 5 felmérésen.

         6.o. Kotiers Éva tanító néni, akinek továbbra is sok lehetősége lesz az osztályát formálgatni, hiszen naponta több órája is lesz velük. Éva néni is kapott új diákot, a gyulamajori Hromádka Christopher Eriket, aki a komáromi Eötvös iskoláról érkezett, így számára bizonyára furcsa lesz a családias kis közösség. Az osztály és Éva néni bizonyára néhány új lánynak is nagyon örülne.

          7.o. Kocsis János tanító bácsi, akinek a lányos problémák az idei évre bizonyára sok fejtörést okoznak. Mindemellett övé lesz az iskola legnagyobb osztályközössége, hiszen hozzá is érkezett egy nagyfiú, Hromádka Steven személyében, aki Erik testvére. A 2 nagyfiúnak szintén sok sikert kívánok.

         8.o. Hencz Kornélia tanító néni, aki alig engedte el szárnyai alól első kiscsibéit, máris újabb nagyfiúkat zabolázhat, és az idén viszonozhatja a tavalyi csodálatos ballagási ajándékot Rancsó Andrea tanító néninek és osztályának.

        9.o. Rancsó Andrea tanító néni, aki szigorú szemmel követi majd nyomon, hogy osztálya megfelel-e a rangidős posztra.

Papírügyekben az idei évben Szilárd Ági tanító nénihez fordulhattok, ő fogja betölteni a helyettesi posztot, őt lehet zavarni kérdésekkel, szervezési ügyekkel.

Zsuzsi néninél továbbra is kedvezményesen vásárolhattok kekszeket, tízórait, italokat.

Az ebédlőben Aranka néni vár majd benneteket, és itt kell átadnom a konyhafőnöknő üzenetét is: Holnap már ebédelhetnek azok, akik a múlt hét folyamán már bejelentkeztek. Akit még nem írattak be szülei az idei évre, sajnos holnap még nem kérhet ebédet. A konyhafőnöknő ezért kéri minden ebédelni szándékozó tanuló szüleit, hogy a gyerekeket jelentsék be az óvoda épületében levő konyhán még a mai és holnapi nap folyamán. Ne felejtsétek el gyerekek ezt az üzenetet továbbadni szüleiteknek, hogy minél hamarabb ebédelhessetek.

A napközis foglalkozásokat az idén az alsó tagozatos és utazó felsős tanulóknak hirdetjük meg. A szülők Ildikó nénitől kérhetnek bővebb tájékoztatást a napközit illetően.

És a végére hagytam a jó hírt: holnap még nem tanulunk, délig rövidített osztályfőnöki napot tartunk.

További információkat a tanévnyitó után az osztályfőnökeitektől kaptok, akik egy írásbeli tájékoztatót is adnak majd, amelynek a felmérő részét már holnapra vissza kell hoznotok. A tanítás holnap a szokott időben indul.

Felkérem a kilencedikeseinket, hogy segítsenek az elsősök bemutatásában

1.

Berényi Attila

3.

Csintalan Balázs

4.

Sárai Csongor

5.

Černák Dóra

6.

Hencz Krisztián

7.

Peredy Abigél

8.

Rakus Ján

9.

Sinka Csenge

10.

Szabó Fanny

11.

Tánok Félix Árpád

 

Köszöntsük őket nagy tapssal.

Kedves kicsi elsősök!

Talán Ti vártátok a legjobban a mai napot. A nyár folyamán nagyra nőttetek, igazi iskolások lettetek. Nagyon örülünk nektek, vártunk már titeket!

Bizonyára ti is szívesen jöttetek, hiszen az iskolai előkészítőn már megismerkedtetek a környezettel és Irci tanító nénivel.

A mai naptól kezdve sok izgalmas dologban lesz részetek, hiszen Irci tanító néni bevezet majd benneteket a betűk és a számok birodalmába. Ezért kérlek Titeket, hogy mindig nagyon figyeljetek arra, amit ő mond! Gyűjtsetek sok kis méhecskét, zsetont és sok-sok egyest. Ezzel szerezhettek örömet szüleiteknek, akik nagyon izgulnak ám értetek. Bíznak benne, hogy ügyesek lesztek, hogy okosan fogtok viselkedni.

De nemcsak írni, olvasni, számolni tanultok majd közöttünk. Egykettőre megtanultok egyedül átöltözni, táskába rakni a könyveket, füzeteket, előkészíteni a segédeszközöket. És a tanuláson kívül lesznek majd vidám, szórakoztató napjaink, óráink is. Kívánok nektek sok sikert és szép élményeket!

 

Kedves elsős szülők!

Az iskolakezdés nagy kalandját együtt kezdjük: kisgyermek, szülő és pedagógus. Mi már tapasztaltabban éljük meg ezt a kalandot, de önökben bizonyára ott az izgalom, és felmerül néhány kérdés: Vajon az én gyermekem hogyan boldogul majd? Tud-e majd figyelni a hosszú tanítási órán? Irci néni feladata lesz felkelteni és fenntartani a gyermekek érdeklődését és mindenkiből kihozni a maximumot. Önöket csupán arra kérjük, segítsék, bátorítsák gyermekeiket! Nagy türelemmel, szeretettel biztassák őket akkor is, ha egy-egy betű, vagy szám kissé kacskaringósabbra sikerül majd!

Továbbá annyit kérünk, hogy Irci nénivel dolgozzanak együtt, hallgassák meg egymást, segítsék egymás munkáját.
Tudjuk, közös erővel bármilyen problémát megoldhatunk!

Köszönjük, hogy iskolánkat választották, közénk vezették el gyermeküket, és ránk bízzák őket. Mi tudjuk – hogy jól döntöttek, bizalmukat megháláljuk.

Most pedig kilencedikes tanulóink bekísérnek titeket és szüleiteket az osztályotokba, ahol megkapjátok a könyveiteket, segédeszközeiteket és elbeszélgettek a tanító nénitekkel. Vendég is érkezik majd hozzátok, Horváth Sanyi bácsi személyében, aki méhész, és ajándékkal szeretne kedveskedni nektek.

Mielőtt azonban az osztályba vonulnátok, kívánok mindnyájunknak jó egészséget, sikerekben, eredményekben és élményekben gazdag, mozgalmas tanévet.

                                                                                                                                                                         Mgr. Czibor Angelika

                                                                                                                                                                          iskolaigazgató

 

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: