2018/2019

Menü:

Tehetségpont

Regisztrált Tehetségpont

“Ha egy emberrel úgy bánsz, amilyen, akkor olyan is marad. Ha azonban úgy bánsz vele, mintha jobb és nagyobb volna, akkor jobbá és nagyobbá fog válni.”

(Linda Dillow)

Iskolánk, mint Tehetségpont

Iskolánk nagy hangsúlyt fektet a komplex jellemformálásra, melynek egyik fontos alkotóeleme, hogy felismerjük a gyermekekben a tehetséget, és lehetőséget biztosítsunk a felismert tehetség fejlődésére.

Ez az oka annak, hogy rengeteg iskolán kívüli tevékenységnek adunk teret, illetve az oktatásba is beépítünk személyiségformáló, tehetség kibontakoztató elemeket.

A tehetséggondozás fontosságát Magyarországon évekkel ezelőtt felismerték, és elkezdődött a Tehetséghálózat kiépítése - Tehetségpontok regisztrálásával, ami lassan átterjedt a határon túli magyarság intézményeire is.

Jelenleg a Felvidéken 18 regisztrált Tehetségpont működik, s köztük van a mi iskolánk is. Regisztrációnkat, melyben tehetségfejlesztő profilunkat fogalmaztuk meg, 2014-ben fogadta el a hálózat.

Tehetségpontunk központi témája a regionális elemek kutatása és továbbadása az új generációnak.  Több éve foglalkozunk helytörténeti kutatómunkával, rendszeresen részt veszünk a Kincskeresők országos konferenciáján, a Tudok nemzetközi versenyen, valamint idén Szabadkán, az SZMPSZ által szervezett történelmi versenyen is ott voltunk. Mindenütt szép eredményeket érünk el, ami nemcsak a kutatómunka minőségét mutatja, de az előadás terén megmutatkozó tehetségre is utal. A diákjaink által eddig feldolgozott és bemutatott témák:

 • Tarczy Lajos élete és munkássága
 • A hetényi kézimunka története
 • A község helyneveinek története
 • Ásatási leletek a hetényi határban
 • A hetényi focitörténet
 • Színház az egész Hetény! – színjátszástörténet
 • A hetényi kitelepítettek története

Diákjaink a legutóbbi „Kincskeresők” konferenciára  A 2. világháborúba elhurcolt lányok és leventék történetével készültek,mellyel ismét nagy sikert arattak. Így az előadók meghívást kaptak a „Mérföldkövek”elnevezésű országos helytörténész konferenciára is.

Iskolánk bekapcsolódott egy 2 évig tartó, EU által támogatott projektbe, melynek szintén a regionális elemek iskolai munkába való sokrétű beépítése volt az egyik irányvonala. Ennek során elkészítettük a saját magunk által szerkesztett regionális munkafüzetünket és annak interaktív DVD mellékletét, melyek színesebbé teszik az oktató-nevelő munkát.

Kutatjuk a néphagyományokat is, és igyekszünk e téren a fiatal tehetségeket fejleszteni. Ennek keretében az elmúlt években fejlesztettük a diákok kézműves készségeit, felelevenítettük a helyi kézimunka – varrottas művelését. A gyermekek az iskolai klubban tanulhatják az azsúr varrását, melyhez a Lilla Galéria Polgári Társulás biztosította az anyagi keretet.

Az idei évben elkezdtük a zenei tehetségek kibontakoztatását is Écsi Gyöngyi néni segítségével. A regionális kutatómunka során összegyűjtöttük a helyi népdalokat, amiket a tehetséges tanulók meg is tanultak, és a jövőben énekversenyekre készülnek majd a dalokkal. Továbbá Gyöngyi néni vezetésével a tanulók 2 csoportban tanulnak mátyusföldi néptáncot is. Ezt a tevékenységet a jövőben szeretnénk kibővíteni, népi hangszerek megszólaltatásával is.

Továbbá profilunkhoz tartozik, hogy diákjaink az év során több művészeti versenyen is részt vesznek, és országos, nemzetközi helyezéseket is elérnek, kezdve az országos szintű szavalóversenytől (Tompa Mihály Országos Vers és Prózamondó Verseny -1.és 2. hely), az országos zsoltáréneklő versenyen keresztül, a látványtánc  Szlovák és Európa Bajnokságig.  A színjátszó csoportjaink Écsi Gyöngyi néni bábcsoportjával felváltva évente készülnek a Duna Menti Tavasz országos versenyére, ahol mindig szép eredménnyel szerepelnek. 2014-ben a színjátszók, idén pedig a Tábita bábcsoport jutott az országos döntőbe.

A sport terén történő tehetségfejlesztés keretében diákjaink rendszeresen veszek részt 3 danos karate mesterrel folytatott edzéseken, a rendszeres futballedzések eredményeképpen már 2 csoportban játszanak bajnokságot, és szeptembertől a helyi Pingpong szervezet közreműködésével megindultak a diákok asztalitenisz edzései is. Továbbá évente megszervezzük a Pro Patria… regionális sportversenyt is a környék iskoláinak közreműködésével.

Mint látható, valóban sokoldalúan igyekszünk a tehetségeket kibontakoztatni.

A Tehetségpontok működését a Magyar Állam is támogatja, az idén lehetőségünk volt pályázni a tehetségfejlesztő programokra.

Mi, a néphagyományok felelevenítése terén végzett munkára pályáztunk. A pályázatból nyert anyagi támogatást az alábbi programok megvalósításához használtuk fel:

 1. 11 x 2 órás foglalkozás 18 + 6 diák számára – hetényi népdalok éneklése, hetényi néptánc és mátyusföldi táncok elsajátítása– Écsi Gyöngyi előadóművész vezetésével - a projekt keretében sikerült 2 citerát megvásárolni a további munkát segítendő.
 2. Látogatás a Komáromi Jókai Színház épületében a „2015 a Fény Nemzetközi Éve” elnevezésű programhoz kapcsolódóan – a színpadi fény szerepe, alkalmazása.
 3. Szakmai nap:
 • „2015 a Fény Nemzetközi Éve” elnevezésű programhoz kapcsolódó előadás csillagász szakember bevonásával (Corvus Csillagászati Egyesület) – az előadás témája a Nap, a napfény a magyar néphagyományban
 • Összpontosítás után a népdaléneklők és a néptánccsoport előadása - Ennek feltétele a néphagyományoknak megfelelő fellépő ruha, melyet a projekt keretéből részlegesen sikerül biztosítani
 •  valamint az Árgyélus Színház előadásának megtekintése (kötelező elem – színházi előadás beépítése)

Szakmai napunk 2015. május 15-én, a Községi Hivatal Kultúrtermében lesz, reggel 9:00 órától.

Mint regisztrált Tehetségpont rendszeresen meghívást kapunk a magyarországi Tehetség Konferenciákra, így lehetőségünk van fejlődni, első kézből értesülni az anyagi forrásokról, és reméljük, az elkövetkező években is részt tudunk venni hasonló pályázatokon diákjaink tehetségének hatékonyabb fejlesztése érdekében

                                 Czibor Angelika, iskolaigazgató, a Tehetségpont képviselője

Ajánlatunk

Kapcsolat

 • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
  Školská 332
  946 31 Chotín
 • Igazgató:
  0908454733
  +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: