2018/2019

Menü:

FOKLA

Cím

 

Fokla tábor - Gímes

 

Május 8 - a és 10 – e között  Gímesen voltunk néprajzi kutatótáborban. Kora reggel indultunk, és bevallom nem sok kedvem volt hozzá, hiszen olyan nap volt, amikor szünetet kaptunk. Később mégis jól éreztem magam.

A táborban az egyik program az volt, hogy előadjuk a hetényi varrottast. Persze én sikeresen otthon hagytam a szövegemet. így az utazás elég kényelmetlen volt. 

Az első nap rögtön elszállásoltak, a szobánk pedig nem kis megrökönyödést váltott ki. Kicsivel utánunk megérkeztek a vágsellyeiek is. Már az első nap megdolgoztattak minket. Megnéztük a gímesi Forgách kastélyt. Érdekes volt a szék Nyitra város régi címerével, melyben még látható az árpád – sávos lobogó.  Délután átgyalogoltunk a szomszédos községbe – Zsérére – ahol megtekintettük a tájházat. Sok minden volt ott, de szerintem a mi Márta tanító néninknek is van már ekkora gyűjteménye (az iskola tornatermében már láthattuk is a népviseleti gyűjteménnyel együtt).

Késő délután Szanyi Mária néni utasítására csoportokba rendeződtünk, s választottunk egy témát, az alapján hogy mi érdekelne minket a régi korból.  Erre a témára kellett kérdéseket összeállítanunk.

Másnap megkaptuk a címeket és elsétáltunk az adatközlőkhöz, akiknek feltehettük kérdéseinket. Szerencsére válaszokat is kaptunk a legtöbbre. A mi Teca nénink nagyon kedves és bőbeszédű volt. Este az áldozócsütörtöki szentmisén találkoztunk is vele!

Csütörtökön délután a Határtalanul program keretében előadtuk a hetényi varrottast és a társasjátékot a móri, gímesi, nagycétényi vendégek előtt és kiértékeltük a terepmunkát (hogy miket sikerült gyűjtenünk). Este megvacsoráztunk és másnap reggel indultunk is haza sok új dologgal a fejünkben.

 

Rancsó Dorottya, 8.o.

 

 

FOKLA TÁBOR ZOBORALJÁN

A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövetneket.

                                       (Garay János)

Az SZMPSZ Galántai Regionális Központja, mint Tehetségpont, a hagyományok kutatását, megismerését és bemutatását tartja fő céljának. Ennek jegyében szervezi továbbképző programjait és a kapcsolódó tehetségnapokat is. A 2012/2013-as iskolai évben 8. alkalommal hirdette meg a szülőföld megismerésére irányuló és a szülőföldhöz való kötődés erősítését célzó Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok országos konferenciáját az alapiskolák felső tagozatosai és a középiskolák diákjai számára, a TUDOK mintája alapján. Az országos konferencián évente mintegy 100 tanuló vesz részt, felkészítőikkel és kísérő tanáraikkal együtt.

A szórványmagyarságban élő iskolákban – főleg a tanulók alacsony létszáma miatt –nehezebb megvalósítani a tehetséggondozás feltételeit, mint a tömbmagyarságban élők számára. Éppen ezért fontos a kapcsolattartás a meglévő tehetségpontokkal. A kapcsolati hálózat sokat segíthet a pedagógusoknak és a tehetséges tanulóknak is a tehetségük kibontakoztatásában és a tehetségfejlesztésben. Részben a hálózatépítés, másrészt az elzártabb területek megismerése volt a célja annak, hogy a fenti Garay-idézet jegyében szerveződött a Fokla tábor és az Új szövétnek tehetségnap a Zoboralján. (Zilizi Zoltán, pedagógus és Maga Judit, a gímesi iskola igazgatóhelyettese is tevékenyen bekapcsolódott a tábor megszervezésébe)

Zoboralja népe a közelmúltban még gyakorolta az emberi élet fordulóihoz és a naptári év jeles napjaihoz kötődő hagyományokat, ezek és a hagyományos társadalmi normákra vonatkozó adatok még jól kutathatók a legkülönbözőbb témákban. Ez motiválta a galántai tehetségpont vezetőit arra, hogy a kincskeresős diákokat egy háromnapos tábor keretében megismertessék hagyományaink mélyebb rétegeivel, elsősorban az idősebbekkel való személyes kapcsolatok alapján, amelyeket később beépíthetnek saját munkájukba. Másrészt, a kutatási módszerekkel szerették volna megismertetni a zoboralji diákokat és tanáraikat, őket is bevonni a Kincskeresők programjába. A fenti idézet szellemében: gyújtani „régi fénynél új szövetneket”.

A táborban a következő iskolák kincskeresősei vettek részt meghívásos alapon: Tarczy Lajos Alapiskola, Hetény, Pázmány Péter Alapiskola, Vágsellye, Szenczi Molnár Albert Gimnázium, Szenc, Marianum, Komárom. A megszólított iskolák diákjai évek óta foglalkoznak a hagyományok ápolásával és felkutatásával, a diákok gyakorlottak a terepen való adatgyűjtésben is. A tábor programjába a Zoboraljáról a nagycétényi és a gímesi iskolák kapcsolódtak be.

A diákok tanáraikkal együtt csoportokba szerveződtek, kiválasztott témakörök alapján, és egy-egy csoport együtt látogatta meg az előre kiválasztott és felkészített adatközlőket. A témakört előre megfogalmazott kérdések alapján járták körül és a hallottakról feljegyzéseket készítettek. A terepen szerzett adatokról és tapasztalatokról a tábor második napján, a gímesi iskolában megvalósított Új szövétnek tehetségnapon számoltak be.

A tábor lakói megismerkedtek a lédeci tájházzal, amelyet Zoboralja avatott ismerője, Jókai Mária, néprajzkutató, ny. pedagógus mutatott be. Este zoboralji népdalokat tanultak Sebő József dunaszerdahelyi pedagógustól, furulyaoktatótól, a zoboralji népzenei táborok szervezőjétől és  Jókai Máriától.

Új szövétnek tehetségnap a gímesi alapiskolában:

Délelőtt a Fokla tábor résztvevői találkoztak a zoboralji iskolák tanulóival. Egyeztették a terepgyűjtés témaköreit és módszereit, majd csoportonként mentek el az előre felkészített gímesi és lédeci adatközlőkhöz.

Délután a tábor résztvevői, a gímesi iskola tanárai és tanulói, valamint a Határtalan program keretében a gímesi iskolába látogató mosonmagyaróvári iskola diákjai és tanárai közösen tekintették meg a vendéglátó gímesi és a mosonmagyaróvári vetített képes bemutatkozását. Ezek után a Kincsereső konferenciára készített, a diákok lakhelyéhez kötődő, vetített képes előadásokat hallgatta meg a nagyszámú diáksereg és tanáraik.

A továbbiakban a tábor résztvevői szűkebb körben, az érdeklődő gímesi diákok és tanáraik jelenlétében értékelték ki a terepgyűjtés tapasztalatait valamint a Kincskeresők előadásait, ill. azok témaköreit.

A tábor és a tehetségnap is sikeresnek bizonyult, a résztvevők ígérete alapján folytatást remélünk.

A táborba 25 tanuló és pedagógus kapcsolódott be, a tehetségnap bemutatóit mintegy 100 résztvevő hallgatta meg.

 

Szanyi Mária, néprajzkutató

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: