2018/2019

Menü:

Komáromi Pedagógiai Napok

Beszámolók a hét programjairól

XXII. Komáromi Pedagógiai napok – 2017. február 13.-17.

 

Az iskola- és óvodafejlesztés jó gyakorlatai címet viselte a 2017. február 13-17. között megrendezett  Komáromi Pedagógiai Napok, melyet az SZMPSZ Komáromi Területi Választmánya és társszervezői valósítottak meg immár 22. alkalommal.

Iskolánk pedagógusai közül az idei évben is többen részt vettek a rangos szakmai rendezvénysorozat előadásain, tréningjein.

A megnyitó ünnepségnek a komáromi Duna Menti Múzeum díszterme adott otthont. Itt Czibor Angelika igazgatónő képviselte iskolánkat.

Elsőként Fekete Irén, az SZMPSZ Központi Irodájának vezetője, a Komáromi TV elnöke mondott üdvözlő beszédet, melyben hangsúlyozta, milyen kihívásoknak kell megfelelniük a pedagógusoknak annak érdekében, hogy a jelenkor gyermekeit a lehető leghatékonyabb módszereket alkalmazva tudják nevelni és oktatni.

Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a felvidéki magyar óvodahálózat fejlesztési tervéről, és a magyar bölcsődehálózat kiépítésének támogatási szándékáról beszélt.

A szülő-gyermek-pedagógus egymásra utaltságának fontosságát hangsúlyozta előadásában Kozma-Vízkeleti Dániel klinikai szakpszichológus. Magas szakmai színvonalú, ám mégis szórakoztató előadásában kiemelte a megfelelő kommunikáció hatékonyságát, mert csak ez által oldhatók meg a mindennapok során az iskolai életben s a családban felmerülő különböző problémák.

Végül Bernáth Tamás, a komáromi Jókai Színház színművésze szórakoztatta a közönséget egy jó hangulatú zenés összeállítással.

 

A tanulás tanítása

 

A XXII. Komáromi Pegagógiai Napok keretében került sor a Tanítható-e a tanulás c. szakmai tréningre a komáromi Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolán. A szakmai tréning foglalkozásvezetője Pusztai Katalin pedagógiai referens, a budapesti Oktatási Hivatal munkatársa volt.

 

Az ismeretek eredményes átadása, az alapképességek sikeres fejlesztése érdekében minden pedagógusnak fontos feladata az oktatási módszerek tárházának folyamatos tanulása, bővítése. Ezért is vett részt iskolánk képviseletében Czibor Angelika igazgatónő az egész napos szakmai tréningen.

 

Pusztai Katalin által vezetett foglalkozás betekintést nyújtott a képességek tudatos, tervszerű fejlesztésébe. A nap folyamán alkalmazott gyakorlatok a gondolkodási műveletek, a képzelet, a figyelem, az emlékezet fejlesztésére irányultak. A szakmai tréning során a pedagógusok útbaigazítást kaptak arra, miként működhetnek jól együtt a tanulók a csoportban, miként lehet szóra bírni az egyébként visszahúzódó, csendes tanulókat. Mennyire fontos, hogy a gyerekek képesek legyenek kezelni a stresszhelyzeteket, tudjanak egymásra figyelni, folyamatos, elsősorban pozitív visszajelzéssel, egymás teljesítményének véleményezésével hozzájárulnak az önismeretük fejlesztéséhez, mely meghatározó az eredményes, sikeres tanulásban.

A képzésen a pedagógusok együtt gondolkodtak, csoportokban dolgoztak, így nemcsak új ismereteket szereztek, de megtanulták az új módszerek gyakorlati alkalmazását is. is. A tréningen részt vevő pedagógusok azzal a meggyőződéssel tértek haza, hogy  a tanulás tanítható, hiszen az elsajátított  módszerek, technikák sokszori gyakorlása bizonyítottan a  tanulás eredményesebbé tételéhez vezet.

Mgr. Czibor Angelika, iskolaigazgató

Fóti Szabad Waldorf Iskola

A Komáromi Pedagógiai Napok keretében 2017. február 17-én, pénteken a budapesti Fóti Szabad Waldorf  Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Gimnázium nyitott napján vehettek részt az érdeklődő pedagógusok. A megfigyelőket csoportokba osztották, majd mindenki elvonult a kijelölt osztálytermekbe. Mi a hetedikesek munkájába nyerhettünk betekintést, akiknél február folyamán három héten át minden délelőtt főtantárgyként a földrajz szerepelt. Egy-egy ország fő jellegzetességeit mutatták be az aznapra kijelölt diákok prezentáció formájában. A bemutatók közé rövid mozgásos szünetet iktatott be a tanárnő, akit (nem mellesleg) az egész osztály tegezett. A délelőtt további részében egy angol órán vettünk részt az ötödikesekkel, akik játékos formában tanulták az testrészek angol megfelelőit.

 Délután a Pesti Magyar Színház „Muzsika hangja” c. előadását néztük meg. Az előadásnak volt hetényi vonatkozása is, hiszen az egyik szereplő, Rancsó Dezső Hetény szülöttje, aki az előadásban Max Detweilert alakította. Az előadást követően élményekkel gazdagon tértünk haza.

 

„A sikeres pedagógiai innovációk” és „Az eredményközpontú iskolavezetés” előadásokról

A Komáromi Pedagógiai Napok keretében 2017. február 16-án, csütörtökön az érdeklődő iskolavezetők és pedagógusok két kiváló előadást hallgathattak meg. Az elsőt Lénárd András, az ELTE egyetemi docense tartotta. „A sikeres pedagógiai innovációk” címet viselő előadásában az innovációk fontosságáról, azok megfelelő időzítéséről és bevezetéséről beszélt az eredményesség elérése érdekében. Ezt követően Setényi János oktatáskutató következett, aki már több nemzetközi felmérésben is részt vett. „Az eredményközpontú iskolavezetés” c. előadásában egyrészt azt hangsúlyozta, miért fontos az önismeret a vezető pozícióban lévő embereknél, másrészt rámutatott a pedagógusszakma szaknyelvének hiányára. Minden résztvevő élvezettel hallgatta az elhangzott előadásokat.

Mgr. Romada Rakottyay Katalin

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: