2018/2019

Menü:

Tanévnyitó

A 2016/2017-es tanév ünnepélyes megnyitója

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm iskolánk ünnepélyes tanévnyitójának minden résztvevőjét.

Külön köszöntöm az ünnepségünket megtisztelő polgármester urat, az érdeklődő szülőket, hozzátartozókat, a SZMK vezetésének képviselőjét, üdvözöllek benneteket kedves gyerekek, kollegák, és nagy szeretettel köszöntöm kis elsőseinket is!

Kedves gyerekek!

A forró nyár még egy hétvége erejéig kényeztetett benneteket, mielőtt a mai hűvös reggel ráébresztett titeket, a szülőket és a tanító néniket és bácsikat is, hogy bizony elrepült a két hónapos szünidő, és ideje újra munkához látni. Álmos szemeitek arról árulkodnak, hogy a hosszú pihenés után, nem lesz könnyű számotokra a korai lefekvés, korai kelés és a mindennapi kemény munka rendszerére visszaállni. Pedig ismét új, tanulnivalóval teli, eseménydús tanévet kezdünk.

Mielőtt azonban belemerülnénk a munkába, a holnapi osztályfőnöki napon lehetőséget kaptok, hogy megoszthassátok nyári élményeiteket osztálytársaitokkal, a barátokkal, és természetesen mi is kíváncsian várjuk beszámolóitokat.

Amíg ti nyáron a jól megérdemelt pihenéseteket töltöttétek, az iskolán zajlott az élet:

Ervin tanító bácsi osztályát átfesttettük. Így a helyiség kicsinosodva várja a 3. osztályba lépő tanulókat. De valamennyi osztályban végeztünk javító festési munkálatokat, így az új tábláink alatti falak is megszépültek. A községi hivatal közmunkásai a bejárati kaput, a korlátokat és néhány padot festettek át. Polgármester úr jóvoltából megújult az aszfaltos focipályánk, továbbá a község pályázati és saját forrásból elkezdte egy új üvegház építését, mely a munkára nevelés oktatását segíti majd, és szeptember végére készül el. Köszönjük polgármester úrnak és a községnek a támogatást.

Mindeközben az osztályokban szakemberek javítottak és szereltek át projektorokat, így most már nem vászonra, hanem a fixes táblák közepére történő kivetítéssel tehetjük eredményesebbé az oktatást. A tanító nénik és bácsik pedig új, sokkal nagyobb asztaloknál, egy korszerűbben felszerelt tanári szobában készülhetnek ezután az óráikra. Bízom benne, hogy nemcsak ez, hanem a nyár folyamán elvégzett tanfolyamok is segítik majd az idei oktató-nevelő munkájukat.

Irci néni vizuális nevelés képzésen vett részt, míg János tanító bácsi a Kenguru versenyek feladatainak elemzésével töltött egy hetet. A teljes tantestület pedig a múlt héten kapott egy kis ízelítőt a kooperatív oktatás technikájából, melynek elemeit többen szándékozunk majd beépíteni a tanítási óráinkba.

Zsuzsi néni és Erzsi néni pedig egész nyáron azon fáradozott, hogy a sok belső munkálat ellenére is szépen rendbe tett, tiszta osztályok várjanak benneteket.

És hogy az idei évben minél eredményesebben taníthassunk titeket, új tanító nénik is érkeztek közénk a tavaly anyasági szabadságra vonult Nelli néni és Ági néni helyett. Győri Baka Éva néni az idei évtől teljes állásban, 4 felsős osztályban fogja fejleszteni szlovák tudásotokat.  Nelli néni helyett az angol és magyar nyelvet több osztályban egy új tanító néni, Romada Rakottyai Katalin oktatja majd. A körülmények úgy hozták, hogy bár a tanévzárón elbúcsúztunk Lelkes Ági nénitől, de tanévnyitóra újra lelkesen tért vissza hozzánk. Ő az angol nyelv tanítása mellett, mint igazgatóhelyettes tesz majd sokat értetek a tanévben. Remélem, örömmel fogadjátok őket, és ezt egy tapssal most ki is fejezhetitek.

Kedves gyerekek!

Az idei évet tervezve az elmúlt évek tapasztalataiból indultunk ki, és igyekeztünk a jó gyakorlatokat megtartani, és a hiányosságokat kiküszöbölni. Így az idén is rendszeresen nyomon követjük majd az aktivitásaitokat, versenyekbe, iskolai és iskolán kívüli akciókba való bekapcsolódásotokat, és a már hagyományos és több iskolára is átadott pontrendszerünkkel értékelünk benneteket.

Gondolom a lustább tanulóknak nem a legjobb hír, hogy az idén is lesz délutáni leckepótlás, úgyhogy kérek mindenkit, hogy a házi feladatát rendszeresen írja meg és pótolja a hiányzó tananyagot, hogy délutánonként ne legyen sok pluszmunkája gyereknek és tanárnak egyaránt.

Nem tudom, ki mennyire örül neki, de az idei tanévtől iskolaprogramunk keretében a felső tagozaton heti 4-ről 5-re emeltük a matematika órák számát minden évfolyamban.

Jó hír viszont, hogy az idén is bővelkedünk majd az iskolai akciókban, melyek mindamellett, hogy játékosan tanítanak, felejthetetlen élményeket hoznak majd számotokra, ezzel téve élvezetessé az idei tanévet.  Itt jelzem, hogy már lehet törni a fejeteket azon, hogy az idei könyvpárbajokra milyen könyvet is olvassunk.

Újra lehetőségetek lesz szakkörökben is dolgozni, továbbra is együttműködünk az ógyallai és a Czafrangó magán művészeti alapiskolákkal, valamint a sportszervezetekkel. Ismét lehet majd modern és néptáncra, zongorára, rajzra járni, gitározni, bábozni, színjátszani, karatézni és focizni is. Aki szeret dolgozni, szívesen látjuk az iskola épületében, akár estig is.

Kedves Szülők!

Egész tantestületünk nevében ígérhetem, hogy az idei tanévben is azon fáradozunk majd, hogy gyermekeik ismét előbbre jussanak, sok új tudást, tapasztalatot és élményt kaphassanak, hogy ez a tanév is újabb lépcsőfok legyen a nagybetűs élet felé vezető úton, s hogy gyermekeik ügyes, okos, intelligens felnőttekké váljanak. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha valamennyien egy irányba haladunk és a közös célért valamennyien együtt dolgozunk.

Köszönjük, hogy megbíznak kis iskolánk szakértő, magasan képzett tantestületében. Mi igyekszünk kihasználni a kis iskola adta lehetőségeket: azt, hogy minden egyes diákra alaposan oda tudunk figyelni. Igyekszünk felismerni mindenkiben a tehetséget és valamennyi tanulóval képességei szerint foglalkozni. Lehetőségünk van nemcsak oktatni, de emberi értékeket is közvetíteni és eredményesen nevelni is. Ennek ékes bizonyítéka, hogy bármerre is járjunk a gyermekekkel, mindenhol talpraesetten, intelligensen, viselkednek. Pozitív visszajelzéseket kapunk a középiskolákból, de az iskolánkba látogató idegenektől is.

Mindezen értékekért érdemes közösen, vállvetve harcolnunk.

Tudniuk kell azonban, hogy az idei tanév sem indult zökkenőmentesen. Az 1., 2.  és 5., 6. osztályban már a megújított iskolaprogram szerint oktatunk majd. Ezekre az évfolyamokra most nyomtatják az új tantárgyak tankönyveit. Az elmúlt hetekben volt lehetőségünk a megrendelésükre, de hogy mikorra érkeznek, arról nincsenek híreink. Jó hír azonban, hogy a tavalyi tiltakozások hatására az idei évtől a kormány eltörölte a nemzetiségi iskolákban az iskolatörvény minimális osztálylétszámokra vonatkozó rendeletét, így biztonságban érezhetjük magunkat. Szintén a nemzetiségi iskolákra vonatkozóan, a magyar tanórák alacsony száma miatti tiltakozásunk eredményeképpen, új óraelosztást is kidolgoztak. Ennek végleges változata csak a múlt héten készült el, de sajnálattal kellett látnunk, hogy lényegi változást nem hozott számunkra.

 

Kedves kollegák!

E felemás helyzetben induló tanévben Keresztury Dezső szavait hívnám segítségül, hogy erőt adjanak és irányt mutassanak számotokra:  

"Úgy gyönyörködj a fiatalokban,
mint akik téged folytatnak majd.
De ne a magad vágyait, emlékeit álmodd
Újra bennük: ne kényeztesd, ne ünnepeld, ne szidd,
Inkább szeresd, s érdemük szerint becsüld meg őket.
Légy okos ellenállás, jó gát, tiszta meder,
Hogy növekedjenek, mint súly alatt a pálma,
Hogy önerejükkel törhessenek utat maguknak,
S ne nyelje el őket lápok iszapja, sivataghomok."

E gondolatokkal kívánok nektek sikeres, zökkenő- és konfliktusmentes tanévet.

 

Kedves kilencedikesek!

Iskolánk rangidős diákjaivá léptetek elő, így most már ti álltok példaként a kisebbek előtt. Ezért kérlek benneteket, viselkedjetek ehhez méltóan, hogy felnézhessenek rátok, büszkék lehessenek az eredményeitekre, segítsétek őket és mutassatok jó példát. Számítunk rátok az idei év iskolai eseményein segítő és tanácsadóként, a könyvtári napon mentorok és szervezőkként és reméljük a ti Mikulásotok is ellátogat az iskolánkra.

Érdekes, mozgalmas, izgalmas tanév vár rátok. Hiszen a rangidőseknek kijáró sok tiszteletbeli feladat ellátásán túl, a tanulásban is komoly kihívások elé álltok. Hiszen fel kell készülni az áprilisi Tesztelés 9-re, majd a felvételikre, végül sikeresen be kell fejeznetek az utolsó alapiskolai évet, hogy jövőre már az új, általatok választott középiskolában bizonyíthassatok. Kívánom, hogy ennek fényében, egyre növekvő felelősségtudattal végezzétek munkátokat.

Mielőtt azonban első rangidős tiszteteket betöltenétek, és segítségetekkel közösen üdvözölnénk új kis elsőseinket, néhány információval még adós vagyok.

Bizonyára mindannyian kíváncsian várjátok, hogy megtudjátok ki is lesz az osztályfőnökötök. 

Nos: 1. o. tanító nénije: Hovany Renáta néni, aki már ismerősként üdvözli a tavaly még iskola előkészítősökként hozzánk látogató gyerekeket.

 A 2.o.  tanulóit Roszicska Irci néni várja vissza nagy szeretettel.

 A  3.o. –ba lépő gyerekek Hencz Ervin tanító bácsi osztályába költözhetnek át.

El kell mondanunk, hogy Lucza Enikő tanító néni 4.-es csuporkái az idei tanévtől megszaporodnak. Sok szeretettel köszöntjük a perbetéről hozzánk érkezett Hegedűs Friderikát, valamint a dunaradványi Vadkerti Bencét. Fogadjuk őket nagy szeretettel, egy biztató tapssal. Arra kérlek benneteket, hogy segítsük valamennyien a beilleszkedésüket.

Nektek pedig  sok sikert, sok új barátot, és igazi Tarczys közösségi élményeket kívánok.

A felső tagozatra lépő sokfiús 5.o.-t mától Rancsó Andrea tanító néni zabolázza majd.

A 6.-osok Németh Nóra tanító néni szárnyai alatt maradnak, így az osztályközösség építését együtt folytatják majd.

A 7.o.-t  Kotiers Éva tanító néni viszi tovább, bár idén már kevesebb tanítási órán találkoznak.

A 8.o.-ban Kocsis János tanító bácsinak reméljük, idén már kevesebb lányos problémával kell szembe néznie.

Végül a tanító nénik elfogyasztásában élen járó 9.o. ismét új tanító nénivel ismerkedhet, Romada Rakottyai Katalin személyében, akinek nem lesz idegen a ballagásra való felkészülés, hisz előző munkahelyén tavaly már belekóstolhatott ebbe.

Papírügyekben az idei évben Lelkes Ági helyettes nénihez fordulhattok, őt lehet zavarni kérdésekkel, szervezési ügyekkel.

Zsuzsi néninél továbbra is kedvezményesen vásárolhattok kekszeket, tízórait, italokat.

Az ebédlőben Aranka néni vár majd benneteket, és itt kell átadnom a konyhafőnöknő üzenetét is: Holnap már ebédelhetnek azok, akik a múlt hét folyamán már bejelentkeztek. Akit még nem írattak be szülei az idei évre, sajnos holnap még nem kérhet ebédet. A konyhafőnöknő ezért kéri minden ebédelni szándékozó tanuló szüleit, hogy a gyerekeket jelentsék be az óvoda épületében levő konyhán, lehetőleg még a mai nap folyamán, hogy holnap már minden ebédelni szándékozó tanuló kaphasson ebédet.

A napközis foglalkozásokat az idén az alsó tagozatos és utazó felsős tanulóknak hirdetjük meg. A szülők Ildikó nénitől kérhetnek bővebb tájékoztatást a napközit illetően. Illetve az iskolabusszal utazó tanulók szüleit a tanévnyitó után kérném egy rövid megbeszélésre, a délutáni foglalkozások tervezése ügyében.

További információkkal a tanévnyitó után az osztályfőnökök szolgálnak, akik egy írásbeli tájékoztatót is adnak majd, amelynek a felmérő részét már holnapra vissza kell hoznotok. A tanítás holnap a szokott időben indul.

 

Kedves kicsi elsősök!

Talán Ti vártátok a legjobban a mai napot. A nyár folyamán nagyra nőttetek, igazi iskolások lettetek, és a mai naptól már ti is közénk tartoztok.

Sok izgalmas dologban lesz részetek az idei tanévben, hiszen Renáta tanító néni bevezet majd benneteket a betűk és a számok birodalmába. Ezért kérlek Titeket, hogy mindig nagyon figyeljetek arra, amit ő mond! Gyűjtsetek sok kis méhecskét, zsetont és sok-sok egyest. Ezzel szerezhettek örömet szüleiteknek, akik nagyon izgulnak ám értetek. Bíznak benne, hogy ügyesek lesztek, hogy okosan fogtok viselkedni.

De nemcsak írni, olvasni, számolni tanultok majd közöttünk. Egykettőre megtanultok egyedül átöltözni, táskába rakni a könyveket, füzeteket, előkészíteni a segédeszközöket. És a tanuláson kívül lesznek majd vidám, szórakoztató napjaink, óráink is. Kívánok nektek sok sikert és szép élményeket!

 

Kedves elsős szülők!

Amikor a kicsi gyermek először lépi át az iskola küszöbét, megváltozik az egész család élete.  Elkezdődik a mindennapi elkötelezettség, a rendszeres és kitartó tanulás. Óriási kihívás ez nemcsak a kis elsős, de a szülők számára is. Ezért bizonyára ott bujkál önökben az izgalom és aggodalom.  Renáta tanító néni feladata lesz az aggodalmat eloszlatni. Ezért arra kérjük önöket, hogy dolgozzanak együtt vele, hallgassák meg egymást és forduljanak hozzá bizalommal. Ő igyekszik majd kihozni mindenkiből a maximumot. Gyermeküket pedig segítsék és bátorítsák. Nagy türelemmel, szeretettel biztassák őket akkor is, ha egy-egy betű, vagy szám kissé kacskaringósabbra sikerül majd!

Köszönjük, hogy iskolánkat választották, közénk vezették el gyermeküket, és ránk bízzák őket. Mi tudjuk – hogy jól döntöttek, bizalmukat megháláljuk. Renáta tanító néni, és mi valamennyien, Tarczy Lajos méltó utódaiként formáljuk majd gyermekeik szellemét és jellemét, hogy az életbe kilépve minden téren helytálljanak majd.

Most pedig kilencedikes tanulóink bekísérnek titeket és szüleiteket az osztályotokba, ahol megkapjátok a könyveiteket, segédeszközeiteket és elbeszélgettek a tanító nénitekkel. Vendég is érkezik majd hozzátok, Horváth Sanyi bácsi személyében, aki méhész, és ajándékkal szeretne kedveskedni nektek.Mielőtt azonban az osztályba vonulnátok, kívánok mindnyájunknak jó egészséget, sikerekben, eredményekben és élményekben gazdag, mozgalmas tanévet.

 

A 2016-17-es tanév ünnepélyes megnyitóját zárjuk nemzeti himnuszunkkal. 

                                                                                                                       Mgr. Czibor Angelika, iskolaigazgató                            

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: