2018/2019

Menü:

Zákon č. 307

Tájékoztató

Zákon č. 307/2014 Z. z.

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z. z.  

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ZŠ Lajosa Tarczyho s VJM Chotín

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:

určenie osobitnej organizačnej zložky:

 ITAK s.r.o.,

adresa: Baštová 38, 94501 Komárno

 telefón: +421 905 223 001

 e-mail: zschotintarczy@podaniepodnetu.sk

 

Spôsoby podávania podnetov:

 ústne do záznam

 písomne

elektronicky

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: