2018/2019

Menü:

Tanárok névsora

 
 
Mgr. Angelika Czibor CZA Riaditeľka
 
 
Mgr. Ágnes Lelkes LA Zástupkyňa
Osztályfőnök: 6
Vedie krúžok: Konverzácia v anglickom jazyku
Vedie krúžok: Konverzácia v anglickom jazyku
 
 
Mgr. Gyöngyi Écsi ÉGY Učiteľka
 
 
Mgr. Ervin Hencz HE Osztályfőnök: 4
Vedie krúžok: Športový krúžok
 
 
Mgr. Renáta Hovanyová HR Osztályfőnök: 2
Vedie krúžok: Anglický jazyk pre malých
 
 
Bc. Ildiko Keszegová KI Vychovávateľka
Vedie krúžok: Zlatý náprstok
 
 
Mgr. János Kocsis KJ Osztályfőnök: 9
Vedie krúžok: Príprava na strednú školu
 
 
Mgr. Éva Kotiers Osztályfőnök: 5
Vedie krúžok: Šikulka
 
 
Mgr. Enikő Lucza LE Osztályfőnök: 3
Vedie krúžok: Hravá matematika
 
 
Mgr. Nora Némethová NN Osztályfőnök: 7
Vedie krúžok: Jazyková príprava na strednú školu
 
 
PaedDr. Andrea Rancsó RA Osztályfőnök: 8
 
 
Mgr. Katalin Romada Rakottyay RRK Učiteľka
Vedie krúžok: Dramatizačný krúžok
 
 
Mgr. Irén Roszicska RI Osztályfőnök: 1
Vedie krúžok: Zhotovenie DÚ
 
 
Mgr. Anita Sukolová SA Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1063 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 22.09.2017

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: