2018/2019

Menü:

Zoznam krúžkov

WWW Megnevezés    Popis
Anglický jazyk pre malých pre žiakov 2.-3. ročníka
Dramatizačný krúžok Pre žiakov 6.-8. ročníkov
Hravá matematika Pre žiakov 3.-4. ročníkov
Jazyková príprava na strednú školu pre žiakov 9. ročníka
Konverzácia v anglickom jazyku Pre žiakov 8.-9. ročníkov
Konverzácia v anglickom jazyku Pre žiakov 6.-7. ročníkov
Príprava na strednú školu Matematika pre žiakov 9. ročníka
Šikulka Pre žiakov 5. ročníka
Športový krúžok Pre žiakov 4.-7. ročníkov
Zhotovenie DÚ Pre žiakov 1. triedy
Zlatý náprstok Chotínske výšivkárstvo pre žiakov ŠKD

© aScAgenda 2018.0.1063 agenda.skoly.org Aktualizált oldal: 22.09.2017

Ajánlatunk

Kapcsolat

  • Základná škola Lajosa Tarczyho s vyučovacím jazykom maďarským Chotín
    Školská 332
    946 31 Chotín
  • Igazgató:
    0908454733
    +421908 454 733

Fényképalbum

Menü:

Menü: